Hoe je organisatie met een strategische personeelsplanning toekomstproof wordt

Stefan Op de Woerd
Stefan Op de Woerd

Hoe zet je je medewerkers op een zo’n effectief mogelijke manier in? Voldoet je personeelsplanning aan de ambities van de organisatie? En hoe zit dat met de personeelsplanning in de toekomst? 

Met een strategische personeelsplanning (SPP) zorg je ervoor dat je je bedrijf op een verantwoorde manier toekomstbestendig maakt.

Wat is strategische personeelsplanning precies?

Strategische personeelsplanning is een onderdeel van talentmanagement en draait om het inschatten van het benodigde personeel binnen je organisatie. 

Dit inschatten doe je door verschillende trends binnen en buiten je organisatie in kaart te brengen. Op basis van deze analyses kun je strategische beslissingen maken die ervoor zorgen dat je personeelsbestand zowel nu als in de toekomst aansluit bij de gewenste bedrijfsvoering. Zo speel je als organisatie actief in op de constante beweging in de omgeving.

Strategische personeelsplanning opstellen met de vlootschouw

Breng in kaart waar de zwaktes en sterktes in jouw team liggen.

De strategische personeelsplanning in 5 stappen

Het toepassen en optimaliseren van je strategische personeelsplanning gebeurt grofweg in de volgende 5 stappen. 

Strategische Personeelsplanning in 5 stappen met Dialog Maak huidige bezetting inzichtelijk Breng toekomstige personeelsbehoefte in kaart Maak de vergelijking tussen stap 1 en stap 2 Opstellen van een strategisch personeelsplan Uitvoeren en monitoren

Stap 1) Inzichtelijk maken huidige bezetting

De eerste stap bestaat uit het inzichtelijk maken van je huidige personeelsbestand. Dit kun je zien als een soort nulmeting. Je maakt een overzicht van alle collega’s die nu werkzaam zijn binnen je organisatie en beantwoordt voor hen een aantal vragen, zoals:

 • Welke functie vervult iemand?
 • In welk team of op welke afdeling werkt iemand?
 • Welke competenties en vaardigheden bezit iemand?
 • Heeft iemand het talent om zich verder te ontwikkelen binnen het bedrijf?
 • Presteert iemand boven of onder zijn/haar niveau? 

Stap 2) Inzichtelijk maken toekomstige personeelsbehoefte

Minstens net zo belangrijk is om inzichtelijk te maken welke vaardigheden, talenten en skills je in de (nabije) toekomst nodig verwacht te hebben. Deze prognose kun je maken door onder meer de volgende punten in ogenschouw te nemen: 

 • Wat zijn de bedrijfsdoelstellingen voor de komende jaren?
 • Staan er interne veranderingen op de planning (fusies, overnames, uitbreiding van het aanbod, verhuizing)? 
 • Hoe heeft het personeelsbestand zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? 
 • Zijn er belangrijke veranderingen in de markt op komst? 


Voor zowel stap 1 als stap 2 is een goed functiehuis opzetten belangrijk. Een functiehuis is in feite de optelsom van alle functies binnen je organisatie. 

Het kan houvast bieden en op verschillende manieren helpen om de doelen van de organisatie te bereiken, mits goed opgezet. Hoe je dat doet, lees je in ons blog over het functiehuis.

Stap 3) Vergelijk de huidige bezetting met de toekomstige personeelsbehoefte

In stap 3 ga je de voorgaande stappen met elkaar vergelijken, om zo te bepalen hoeveel collega’s er in de toekomst bij moeten komen om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Daarnaast bepaal je de competenties die nodig zijn, zowel nu als in de toekomst. 

Dit kun je op een professionele manier doen met behulp van de juiste tooling, in de vorm van een gap-analyse of een skills-matrix (en laat Dialog daar nu net in gespecialiseerd zijn ;)). 

Strategische personeelsplanning opstellen met de vlootschouw

Breng in kaart waar de zwaktes en sterktes in jouw team liggen.

Stap 4) Opstellen van een strategisch personeelsplan

Als je in kaart hebt gebracht wat de personeelsbehoefte is voor nu en in de toekomst, is het zaak om dit in een gedegen personeelsplan te gieten. 

Dit personeelsplan wordt ook wel HR-plan genoemd. Welke naam je het beestje ook geeft, het is bij het opstellen van het plan belangrijk om concrete antwoorden te vinden op de volgende vragen: 

 • Welke functies moeten ingevuld worden?
 • Komen er functies te vervallen?
 • Welke vaardigheden, talenten en competenties missen we binnen het bedrijf?
 • Welke competenties kunnen we aanbrengen in de vorm van training of omscholing?
 • Hoe ga je om met collega’s die in de toekomst promoties kunnen maken? 

Stap 5) Uitvoeren en monitoren van het strategisch personeelsplan

Wanneer het personeelsplan is vastgesteld, is het zaak om deze uit te gaan voeren! Dit kan betekenen dat er sollicitatierondes moeten worden uitgerold, of dat er trainingen moeten worden uitgezet om de huidige medewerkers zich verder te laten ontwikkelen. 

Het uitvoeren van het strategisch personeelsplan moet echt een belangrijke onderdeel worden in de bedrijfscultuur. Daarnaast is het van belang om continu te blijven monitoren of het HR-plan goed wordt uitgevoerd en of dit inderdaad in lijn is met de ontwikkeling van het bedrijf. 

Strategische personeelsplanning tool van Dialog

Om organisaties het maximale uit hun medewerkers te laten halen, ondersteunt Dialog medewerkers, afdelingen en organisaties in een gestroomlijnde Employee Journey. Hiermee stimuleert Dialog medewerkers om:

Dit alles leidt tot verhoogde betrokkenheid, dalend ziekteverzuim en een optimaal werkgeluk.

Vlootschouw

Zet een vlootschouw in als middel om de voortgang van alle medewerkers op een duidelijke en efficiënte manier in kaart brengen.

Download het gratis interactieve formulier nu!

Ontdek ons platform

Ontdek alle functies en ervaar zelf de voordelen.

Registreer nu voor de gratis klikbare demo!

Toolbox 'Vernieuw je HR-cyclus'

Ontvang de beste artikelen, e-books, tools en video’s over het vernieuwen van de HR-cyclus.

Download de gratis toolbox nu!

Deel dit artikel

Toolbox 'Vernieuw je HR-cyclus'