Performance Management

Stefan Op de Woerd
Stefan Op de Woerd

Performance management- of prestatiemanagement is al meer dan 100 jaar een belangrijk onderdeel binnen bedrijven en organisaties. 

Het doel achter performance management is ook al net zolang exact hetzelfde: ervoor zorgen dat medewerkers op de toppen van hun kunnen presteren. Met andere woorden: het beste uit zichzelf halen.

En waarom is dat belangrijk? Nou, omdat dan de kans groot is dat de doelen van de organisatie gehaald worden natuurlijk. De voordelen van performance management zijn duidelijk, maar vernieuwing is noodzakelijk. In deze blog vertellen we waarom dat zo is en hoe je het dan wél aanpakt.

Doel is hetzelfde, maar aanpak kan effectiever

Dat het idee achter performance management al 100 jaar onveranderd is, wil natuurlijk niet zeggen dat de manier waarop het wordt toegepast nog steeds effectief is. 

Toch zien we dat veel bedrijven nog vasthouden aan het klassieke performance management proces. Dit bestaat vaak uit twee formele momenten per jaar, beter bekend als functionerings- en beoordelingsgesprek.

Traditionele manier van beoordelen is aan vervanging toe

Hierin zijn voornamelijk de managers aan het woord, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het proces en de beoordeling. In de praktijk zijn de gesprekken meer ‘moetjes’, omdat niemand er echt op zit te wachten. Ze veroorzaken veel stress, maar leiden niet tot medewerkers die beter presteren. 

Deze traditionele manier van beoordelen is dus hoognodig aan vervanging toe. Het is gewoon geen effectief performance management.

Een simpele én effectieve HR-cyclus in 7 stappen
Ontdek hoe je in 7 stappen naar een effectieve HR-cyclus gaat

Effectief toepassen van performance management

Doelen formuleren is een belangrijk onderdeel van performance of prestatiemanagement. Het platform van Dialog ondersteunt medewerkers, managers en HR dan ook om het goede gesprek te voeren over doelen en ontwikkeling. 

Dat goede gesprek voer je niet één of twee keer per jaar, maar het hele jaar door. Het is dus eigenlijke een continu gesprek of dialoog.

En het moet natuurlijk niet bij formuleren blijven, want doelen zijn er om gehaald te worden. Wat is daarvoor nodig? Dan is het nodig dat medewerkers het hele jaar actief bezig blijven met die stip op de horizon. Hun individuele en de bedrijfsdoelen dus.

Dat lukt het beste als ze regelmatig aan hun doelen herinnerd worden en ze hun tussentijdse prestaties gemakkelijk ergens kunnen vastleggen en terugzien. Dialog heeft daarom software ontwikkeld die dit proces ondersteunt.

Strategische doelen tussen de oren krijgen én houden

Bij team- en organisatiedoelstellingen gaat het vaak om strategische doelen. Heel belangrijk dus dat medewerkers de strategische doelstellingen van hun organisatie goed tussen de oren hebben of anders krijgen.

Dat lukt het beste als je medewerkers zoveel mogelijk laat meedenken over de koers van de organisatie en er sprake is van heldere communicatie over waar de organisatie staat. Zowel in goede als in minder goede tijden. Want ook minder mooie resultaten delen, levert je echt wat op als organisatie. Je verhoogt daarmee namelijk de betrokkenheid van je medewerkers.

Deel strategische doelen in teamsessies

Deze informatie deel je in teamsessie, maar ook tijdens kwartaalsessies met de hele organisatie. Als je deze sessies standaard op de agenda hebt staan, is de kans groot dat je team- en organisatiedoelstellingen top-of-mind houdt. Wie wil dat nu niet?

Persoonlijke doelen opstellen

Daarnaast gaat het natuurlijk om persoonlijke of individuele doelen, al dan niet geformuleerd in kpi’s (key prestatie indicatoren). Die bespreek je ook het hele jaar door in voortgangsgesprekken of evaluaties. 

Als management kan je hierdoor op tijd bijsturen waar nodig en wordt regelmatig het goede gesprek gevoerd. Performance management gaat op deze manier zeker meer opleveren dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Effectief feedback geven en ontvangen

Ook door continu feedback te geven en erom te vragen, blijven gestelde doelen top-of-mind bij individuele medewerkers. Met de tool van Dialog vraag en ontvang je gemakkelijk feedback, waardoor medewerkers weten welke punten ze nog kunnen verbeteren.

Geef medewerkers zelf ook de kans om ook feedback te geven. Dat heet 360 graden feedback. Hiermee ontvangt niet alleen de medewerker feedback maar kan hij of zij de leidinggevende ook evalueren. 

Dat is wel zo eerlijk en zo worden gesprekken gelijkwaardiger. Daar is dan wel lef voor nodig en een veilige omgeving. Je leidinggevende of het management aanspreken kan ten slotte best spannend zijn.

Steeds meer organisaties gaan nog een stap verder en kiezen voor een zelfevaluatie of een evaluatie door het team. Wat denk je, is het management van jouw organisatie al zover of nog niet (helemaal)?

De toegevoegde waarde van complimenten

Complimenten zijn ook een vorm van feedback en vergroten de betrokkenheid en motivatie van je medewerkers enorm. Ze vergroten ook de productiviteit van individuele medewerkers en leiden zo duidelijk tot betere prestaties.

Complimenten stimuleren daarmee een positieve bedrijfscultuur. Ze dragen bij aan het werkgeluk en de inzet van medewerkers en zijn dan ook een belangrijk onderdeel binnen het performance management model.

Zeker gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het ontzettend belangrijk medewerkers betrokken te houden. Tegenover elke 133 vacatures staan 100 kandidaten, dus het is een werknemersmarkt.

Voorkom het vertrek van medewerkers

Als medewerkers niet echt tevreden en betrokken zijn, kunnen ze gemakkelijk overstappen. De banen liggen namelijk voor het oprapen. Dat opstappen van medewerkers wil je als organisatie natuurlijk graag voorkomen. Helemaal nu de krapte op de arbeidsmarkt enorm is. Nieuwe medewerkers vinden is nu eenmaal niet zo simpel.

Je wilt dus als management je mensen zoveel mogelijk aan je binden. Goed luisteren naar je medewerkers en ook echt iets doen met hun feedback is dan echt iets waar je wat aan kunt hebben. Sterker nog, het is noodzakelijk in deze onzekere tijden.

Efficiënte wijze van beoordelen en behalen doelen

Dialog zorgt op ieder moment snel voor inzicht in de voortgang van medewerkers en de status van hun individuele en van de (strategische) organisatiedoelen. Alle behaalde resultaten, feedback en reflecties geven een overzichtelijk beeld tijdens evaluatiemomenten.

Op basis van deze tussentijdse evaluaties en reflecties kan er aan het eind van het jaar heel gemakkelijk een eindevaluatie gedaan worden. Er zijn geen verrassingen en wie het doet, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Met zoveel transparantie kan het team of de medewerker het – als je dat aandurft – ook zelf.  

Dialog stimuleert leren en ontwikkelen

Door competenties te vertalen naar haalbare stappen van concreet en zichtbaar gedrag, wordt het voor medewerkers heel eenvoudig om hiermee te oefenen. Ook hier is reflectie weer een belangrijk onderdeel, want dit is de basis voor groei en ontwikkeling.

Je koppelt een training, opleiding of e-learning eenvoudig aan de performance management tool van Dialog. Hiermee stimuleer je medewerkers om te blijven leren en nieuwe kennis door te vertalen naar hun prestaties. Je zult zien dat je daar als organisatie echt wat aan hebt.

Dialog ondersteunt de continue dialoog

De tool van Dialog helpt bij het in gang zetten en gaande houden van een continue dialoog. Zo geven medewerkers pro actief, dus vóór een gesprek met een leidinggevende makkelijk aan over welke concrete afspraken, feedback of individuele doelstellingen zij het willen hebben.

Op die manier kunnen leidinggevenden punten die voor medewerkers relevant zijn bespreekbaar maken en kunnen ze gesprekken naar een hoger niveau tillen. Het behalen van doelen wordt zo een ‘makkie’ en het goede gesprek blijft op gang. 

Inzicht in doelen en prestaties

Leidinggevenden hebben op elk moment inzicht in de individuele doelstellingen van hun medewerkers en hoe zij er op dat moment voorstaan. Dit vormt altijd de basis voor het goede gesprek. Het hele jaar door.

Daarnaast heeft het management een beter inzicht in welke medewerkers de grootste bijdrage leveren aan de bedrijfs- en teamdoelstellingen. Zo blijft ook het goede teamgesprek altijd gaande.

Meer informatie over performance management of Dialog?

Heb je behoefte aan meer waardevolle inzichten en tips voor het implementeren van een simpel en effectief performance management proces? Lees dan ter inspiratie een van onze andere blogs en e-books of bekijk onze video’s.

Heb je andere vragen over bijvoorbeeld ons platform, nieuwe producten of over hoe Dialog jouw organisatie kan helpen bij het vernieuwen van de HR-cyclus? Of over de belangrijkste voordelen van een andere aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers staan voor je klaar, zodat je gehele organisatie er de vruchten van plukt!

Veelgestelde vragen over Performance Management

Performance management kan effectiever worden toegepast door over te stappen naar een continu proces van feedback en dialoog tussen medewerkers en managers.

Het is belangrijk om doelen regelmatig te bespreken, voortgang te monitoren en feedback te geven. Ook het betrekken van medewerkers bij het formuleren van strategische doelen en het stimuleren van positieve feedback en waardering dragen bij aan een effectievere aanpak.

Performance management is belangrijk omdat het de kans vergroot dat de doelen van de organisatie worden gehaald. Door medewerkers te ondersteunen om hun volledige potentieel te benutten, kunnen ze effectiever bijdragen aan het succes van de organisatie. Het zorgt voor betere prestaties, hogere betrokkenheid en verbeterde motivatie van medewerkers.

Lees verder

Ontdek ons platform

Ontdek alle functies en ervaar zelf de voordelen.

Registreer nu voor de gratis klikbare demo!

Toolbox 'Vernieuw je HR-cyclus'

Ontvang de beste artikelen, e-books, tools en video’s over het vernieuwen van de HR-cyclus.

Download de gratis toolbox nu!

In 7 stappen naar een effectieve HR-cyclus

Als je deze stappen doorloopt kom je tot een cyclus die je medewerkers echt ondersteunt in het leren en presteren.

Download het gratis e-book nu!

Toolbox 'Vernieuw je HR-cyclus'