Hoe zet je een functiehuis op een waardevolle manier op binnen jouw bedrijf?

Stefan Op de Woerd

Stefan Op de Woerd

Veel bedrijven en organisaties werken met een functiehuis. Binnen een functiehuis leg je vast welke functieprofielen er aanwezig zijn binnen je organisatie. Maar hoe zet je concreet een goed functiehuis op, zonder dat deze binnen de kortste keren in een la begint weg te kwijnen onder een alsmaar groeiende stofberg? 

Een vrij traditionele definitie van een functiehuis luidt: de optelsom van alle functies die er binnen een bedrijf aanwezig zijn. Binnen de functieomschrijvingen leg je verschillende zaken vast, zoals de plaats in de organisatie, het doel van een functie, de verantwoordelijkheden die bij de functies komen kijken en de competenties die de organisatie nodig acht voor een goede invulling van de functie. 

De verschillende ‘kamers’ binnen een functiehuis (lees: de verschillende functieprofielen) moeten er samen voor zorgen dat de doelen van de organisatie bereikt worden. De functieprofielen die zijn vastgelegd in het functiehuis, moeten dus een afgeleide zijn van de bedrijfsdoelstellingen. 

Het doel van een functiehuis

Het mooie aan een functiehuis is, dat het verschillende doelen kan hebben. Er is niet één uniforme functie van het functiehuis. Voor verschillende personen binnen de organisatie kan het ook op een andere manier waardevol zijn. Voorbeelden van wat concrete doelen van een functiehuis kunnen zijn:

  • Duidelijkheid geven over wat je van iemand verwacht in een bepaald functieprofiel.
  • Transparantie over de salariëring die past bij een bepaalde functie.
  • Precies weten wat voor iemand je zoekt voor bepaalde functies.
  • Uitgangspunt voor het ontwikkelen van groeipaden, een strategische personeelsplanning en talentontwikkeling.
  • Heldere visie over waar je in de toekomst heen wilt groeien als organisatie.


Welk doel voor jouw organisatie het belangrijkste is, bepaal je met elkaar. Uiteindelijk is het belangrijk dat een functiehuis je personeel helpt om het maximale uit zichzelf te halen, om zo de doelen van de organisatie te bereiken. 

Waarom een functiehuis vaak in de la verdwijnt (en hoe je dat voorkomt)

Welk doel een functiehuis ook vervult in de organisatie, je gaat dit niet bereiken als het weloverwogen opgezette functiehuis na een paar maanden ligt weg te stoffen in een la. Toch is dit wel vaak wat er gebeurt. Heel zonde! Niet alleen omdat het opzetten van een goed functiehuis tijd heeft gekost, maar vooral omdat een weggemoffeld functiehuis natuurlijk nooit waarde toe kan voegen aan je organisatie. Hoe komt het dan toch dat er na een maanden niet meer wordt omgekeken naar een functiehuis? 

De meerdere doelen die een functiehuis kan hebben, zijn direct ook de grote valkuil ervan. Zeker wanneer niet duidelijk is wat de belangrijkste waarde van een functiehuis is binnen de organisatie, gebeurt het regelmatig dat het doel ervan uit het oog wordt verloren. 

Daarnaast zijn functieprofielen binnen het functiehuis vaak heel technisch, lang en saai geformuleerd. Op deze manier prikkelt het functiehuis medewerkers niet om er gericht en actief mee aan de slag te gaan. 

Op zoek naar de ultieme employee experience?

Download gratis het e-book 'In 5 stappen naar de ultieme employee experience’.

Hoe zorg je dat het functiehuis wel actief wordt ingezet?

Om wel de maximale waarde uit een functiehuis te halen, is het belangrijk dat er binnen de organisatie actief mee gewerkt wordt. Hoe realiseer je dit? 

Houd het functiehuis eenvoudig en aantrekkelijk

Om te beginnen met het activeren van een functiehuis, is het belangrijk om eenvoudige en beknopte functieprofielen uit te schrijven. Wat er precies gevraagd wordt binnen functie, past prima op een A4-tje. Voorkom waslijsten aan competenties, verantwoordelijkheden en taken, maar focus je liever op drie of vier uitgangspunten binnen een functie. 

Enablement

Enablement gaat over de mate waarin een geëngageerde medewerker zich gesteund voelt in zijn enthousiasme en de manier waarop hij of zij hier invulling aan wil geven. Een heel betrokken werknemer is natuurlijk alles wat je je als werkgever kunt wensen, maar wanneer die werknemer zich niet enabled voelt, is de kans groot dat-ie de organisatie binnen afzienbare tijd wil verlaten. Hoge betrokkenheid en laag enablement zijn de perfecte ingrediënten voor een gevaarlijke cocktail van frustraties en vertrekwensen. Wees als werkgever dus op je hoede voor dit multipliereffect.

Omschrijf functies meer generiek en focus op rollen

Het functiehuis hoeft in de meeste gevallen niet uit honderden verschillende functies te bestaan. Vaak helpt het om de functieprofielen meer generiek te beschrijven, inclusief de rollen. Dit doe je bijvoorbeeld door de inhoud van een functie (IT, marketing, HR) en de rollen die daarbij horen (manager, specialist, operationeel) te beschrijven . De inhoud van iemands functie staat vaak vast, terwijl er doorgroeimogelijkheden zijn binnen de rollen. Dit is een voordeel voor de manier van beloning. Deze manier helpt ook om je functiehuis wendbaarder te maken, zodat je het in de toekomst eenvoudiger kunt wijzigen. Waarom dit wenselijk is, wordt in het volgende punt uitgelicht. 

Op zoek naar de ultieme employee experience?

Download gratis het e-book 'In 5 stappen naar de ultieme employee experience’.

Zorg dat het functiehuis makkelijk kan meeveranderen

Een functiehuis moet in het ideale geval makkelijk meebewegen met de organisatie. Wanneer je bijvoorbeeld een keer net iets andere werkzaamheden moet uitvoeren voor een klant dan je gewend bent, wil je niet dat je hier eerst heel je functiehuis voor aan moet passen. Een wendbaar functiehuis bestaat echter niet, de organisatie moet wendbaar zijn. Een functiehuis kan wel bijdragen aan een wendbare organisatie, bijvoorbeeld door een flexibele mindset te creëren bij medewerkers.

Maak het functieprofiel eenvoudig en op het juiste moment toegankelijk voor medewerkers

Een functieprofiel helpt een medewerker om voor zichzelf relevante prestatie- en ontwikkeldoelen op te stellen. Het helpt enorm als een functieprofiel op een eenvoudige en toegankelijke manier is opgesteld. Als je als bedrijf wil dat medewerkers actief bezig zijn met hun functieprofiel en het grotere functiehuis, moet je dus zorgen dat zij hier makkelijk en op het juiste moment bij kunnen. 

Functiehuis en Dialog

Uiteindelijk helpt een functiehuis bij het maximaliseren van de waarde die je collega’s toevoegen, waarmee dus ook de doelen van de organisatie gehaald worden. Dialog ondersteunt bijvoorbeeld iemands persoonlijke ontwikkelplan, waarbij in eerste instantie wordt gekeken hoe een collega zich wil ontwikkelen vanuit zijn of haar huidige functieprofiel. Vervolgens helpt Dialog – onder meer door het goede gesprek te stimuleren – om iemand op een actieve manier te helpen bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van competenties die passen bij een volgend functieprofiel in het functiehuis. 

Wil je meer weten over hoe een functiehuis waarde toevoegt aan jouw organisatie en hoe Dialog daarin kan ondersteunen? Neem gerust contact met ons op!

Lees verder