Klantcase

Valid stimuleert eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling

Naar aanleiding van de behoefte aan meer focus op eigen ontwikkeling bij de medewerkers, besloot Valid een nieuwe richting op te gaan. Met Dialog zijn managers meer coachend gaan leidinggeven en ligt de focus van de medewerkers weer op persoonlijke groei.

Klantcase
0 %
Medewerkers met persoonlijk plan
0
Reflecties bij doelen
0
Feedback ontvangen

IT vormt het hart van Valid, dat zich onderscheidt door haar klanten voorop te laten lopen. Dit vraagt veel van de medewerkers. En talent binnenhalen, behouden en benutten is één van de grootste HR-uitdagingen van dit moment. Zo ook voor Valid.

Uit medewerkerstevredenheidsonderzoeken kwam naar voren dat het eerdere beoordelingssysteem laag gewaardeerd werd. Medewerkers ervaarden dat de gestelde doelen aan het begin van het jaar zelden overeenkwamen met de praktijk en dat er te weinig focus was op persoonlijke ontwikkeling.

‘Je weet op voorhand nooit of je als organisatie klaar bent om deze grote stap te nemen, maar terugkijkend was dit wel de stap die wij nodig hadden om onze collega’s nog beter te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei.’

Michèl Robberts – HR Manager Valid

Medewerkers in de regie met Forward

Valid wilde de focus meer leggen op persoonlijke groei. Hiervoor hebben ze een nieuwe performance management methode ontwikkeld: Forward. Hiermee geeft Valid invulling aan hun missie om altijd te blijven verbeteren en het verschil te maken met innovatie. Forward staat voor ontwikkeling, vooruitgang en zet de medewerker echt centraal. Medewerker stellen namelijk hun eigen, persoonlijke plan op, groeien door feedback van collega’s en klanten en zijn continu in gesprek met hun eigen leidinggevende.

Belangrijkste aspecten van Forward

Rocket-start

Eigen regie

Het initiatief bij Forward ligt bij de medewerker! Zij bepalen hun eigen doelen, vragen feedback en werken actief aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Doelen stellen

Valid stelt organisatiedoelen op waar medewerkers een bijdrage aan kunnen leveren. Ook stellen medewerkers persoonlijke ontwikkeldoelen op om aan te werken.

Feedback en dialoog

Feedback is de basis van ontwikkeling. Forward nodigt medewerkers daarom uit om regelmatig feedback te vragen en en te geven en hierover in gesprek te blijven met elkaar.

Ontdek talenten

Forward helpt medewerkers om hun eigen talenten te ontdekken en in te zetten. Op deze manier investeren zij in zichzelf en daar profiteert Valid natuurlijk ook van.

Waarom Dialog

Forward geeft medewerkers meer inspraak in het bepalen van hun doelen en stelt het goede gesprek over persoonlijke ontwikkeling centraal. Bovendien stimuleert het managers om meer coachend leiding te geven. Het oude systeem (een Word-document) faciliteerde dit totaal niet. We wisten dan ook direct dat we Forward met een innovatief, online platform wilden ondersteunen. Valid heeft om volgende redenen voor Dialog gekozen:

Flexibility

Flexibiliteit

“Het platform van Dialog is zeer flexibel en kan zo worden ingesteld dat het ons proces en visie ondersteunt en versterkt.”

Usability

Gebruiksvriendelijkheid

“Dialog is simpel en overzichtelijk! We hadden er dan ook vertrouwen in dat de tool echt gebruikt zou worden.”

Excellent service

Excellente service

“Korte lijnen en een vast contactpersoon werken echt heel fijn! Onze wensen worden ook meegenomen bij de ontwikkeling.”

‘We moesten af van dat vreselijke Word-document wat we voor ons Performance management systeem gebruikten. Vele gesprekken met meerdere leveranciers later, hebben we Dialog als leverancier gekozen.’

Cindy Courage – HR Adviseur Valid

Valid's methode Forward & Dialog

Valid realiseerde zich dat Forward een cultuurverandering ondersteunt. Communicatie is daarbij natuurlijk essentieel. Het projectteam heeft medewerkers dan ook op verschillende manieren betrokken bij de verandering en veelvuldig en divers gecommuniceerd over Forward.

Medewerkers werden meegenomen in blogs en bij de livegang in januari werd een schitterende presentatie gegeven. Daarnaast heeft het projectteam een webpagina gemaakt om medewerkers te informeren over Forward en Dialog. Met zelfs een video om iedere medewerker te enthousiasmeren.

Play Video

De nieuwe HR-cyclus

Persoonlijk plan
Medewerkers maken een persoonlijk plan waarin zij bepalen wat ze willen bereiken en ontwikkelen.

Feedback vragen
Medewerkers worden gestimuleerd om regelmatig feedback te vragen en geven aan collega’s. Valid faciliteert zelf feedbacksessies voor medewerkers.

Evalueren
Medewerkers hebben de regie en schrijven aan het einde van het jaar een eigen wrap-up. Dit vormt de basis voor het evaluatiegesprek met de leidinggevende.

Gelukkige medewerkers
Uit onderzoek blijkt dat medewerkers met meer vrijheid gelukkiger zijn. En dat is precies waar Valid naar streeft door Dialog vrij en transparant in te richten.

Een half jaar Dialog

Valid plukt nu al de vruchten van Forward. Medewerkers zijn bijvoorbeeld meer gefocust (95% heeft een persoonlijk plan opgesteld). Ze werken dan ook gerichter aan hun doelen (1776 reflecties op doelen) en dat zorgt voor een concretere bijdrage aan de organisatiedoelen.

Er is daarnaast een continue dialoog ontstaan (842 ontvangen feedback) tussen manager en medewerker, waarbij het echt gaat over de juiste dingen.

Valid plukt nu al de vruchten van Forward. Medewerkers zijn bijvoorbeeld meer gefocust (95% heeft een persoonlijk plan opgesteld). Ze werken dan ook gerichter aan hun doelen (1776 reflecties op doelen) en dat zorgt voor een concretere bijdrage aan de organisatiedoelen. Er is daarnaast een continue dialoog ontstaan (842 ontvangen feedback) tussen manager en medewerker, waarbij het echt gaat over de juiste dingen.

‘Dialog is een moderne tool die medewerkers in staat stelt doelen eenvoudig te monitoren of bij te stellen en om continu feedback te vragen (en te geven) aan klanten, collega’s of managers.’

– Koen Lambooij (Senior Delivery Manager Valid)

Klikbare demo

Ontdek onze functionaliteit en ervaar alle voordelen

Ontdek ons platform

Ontdek alle functies en ervaar zelf de voordelen.

Registreer nu voor de gratis klikbare demo!

Toolbox 'Vernieuw je HR-cyclus'

Ontvang de beste artikelen, e-books, tools en video’s over het vernieuwen van de HR-cyclus.

Download de gratis toolbox nu!

Toolbox 'Vernieuw je HR-cyclus'