Klantcase

Valid stimuleert eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling

Naar aanleiding van de behoefte aan meer focus op eigen ontwikkeling bij de medewerkers, besloot Valid een nieuwe richting op te gaan. Met Dialog zijn managers meer coachend gaan leidinggeven en ligt de focus van de medewerkers weer op persoonlijke groei.

Klantcase

Valid stimuleert eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling

Naar aanleiding van de behoefte aan meer focus op eigen ontwikkeling bij de medewerkers, besloot Valid een nieuwe richting op te gaan. Met Dialog zijn managers meer coachend gaan leidinggeven en ligt de focus van de medewerkers weer op persoonlijke groei.

%

Medewerkers met persoonlijk plan*

Reflecties bij doelen*

Feedback ontvangen*

* september 2020

De HR-uitdaging voor Valid

IT vormt het hart van Valid, dat zich onderscheidt door haar klanten voorop te laten lopen. Dit vraagt veel van de medewerkers. En talent binnenhalen, behouden en benutten is één van de grootste HR-uitdagingen van dit moment. Zo ook voor Valid.

Uit medewerkerstevredenheidsonderzoeken kwam naar voren dat het eerdere beoordelingssysteem laag gewaardeerd werd. Medewerkers ervaarden dat de gestelde doelen aan het begin van het jaar zelden overeenkwamen met de praktijk en dat er te weinig focus was op persoonlijke ontwikkeling.

Valid zet zich sinds 1999 in om haar klanten voorop te laten lopen. Op een innovatieve en persoonlijke manier helpen ze organisaties met het verbeteren en optimaliseren van IT en innoveren van de business. Dit doet Valid met de flexibele inzet van IT Consultants, door het beheren en verbeteren van complete IT-omgevingen en met slimme oplossingen op het gebied van Digital Business.

Kernwaarden Valid: Dichtbij, Echt, Scherp, Voorop.

‘Je weet op voorhand nooit of je als organisatie klaar bent om deze grote stap te nemen, maar terugkijkend was dit wel de stap die wij nodig hadden om onze collega’s nog beter te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei.’

– Michèl Robberts (HR Manager Valid)

‘Je weet op voorhand nooit of je als organisatie klaar bent om deze grote stap te nemen, maar terugkijkend was dit wel de stap die wij nodig hadden om onze collega’s nog beter te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei.’

– Michèl Robberts (HR Manager Valid)

Medewerkers in de regie met Forward

Valid wilde de focus meer leggen op persoonlijke groei. Hiervoor hebben ze een nieuwe performance management methode ontwikkeld: Forward. Hiermee geeft Valid invulling aan hun missie om altijd te blijven verbeteren en het verschil te maken met innovatie. Forward staat voor ontwikkeling, vooruitgang en zet de medewerker echt centraal. Medewerker stellen namelijk hun eigen, persoonlijke plan op, groeien door feedback van collega’s en klanten en zijn continu in gesprek met hun eigen leidinggevende.

Uitgangspunten Forward

Bespaar kostbare tijd

Eigen regie

Het initiatief bij Forward ligt bij de medewerker! Zij bepalen hun eigen doelen, vragen feedback en werken actief aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Verhoog performance met feedback

Doelen stellen

Valid stelt organisatiedoelen op waar medewerkers een bijdrage aan kunnen leveren. Ook stellen medewerkers persoonlijke ontwikkeldoelen op om aan te werken.

Klaar voor de toekomst

Feedback en dialoog

Feedback is de basis van ontwikkeling. Forward nodigt medewerkers daarom uit om regelmatig feedback te vragen en en te geven en hierover in gesprek te blijven met elkaar.

Klaar voor de toekomst

Ontdek talenten

Forward helpt medewerkers om hun eigen talenten te ontdekken en in te zetten. Op deze manier investeren zij in zichzelf en daar profiteert Valid natuurlijk ook van.

Waarom Dialog

Forward geeft medewerkers meer inspraak in het bepalen van hun doelen en stelt het goede gesprek over persoonlijke ontwikkeling centraal. Bovendien stimuleert het managers om meer coachend leiding te geven. Het oude systeem (een Word-document) faciliteerde dit totaal niet. We wisten dan ook direct dat we Forward met een innovatief, online platform wilden ondersteunen. Valid heeft om volgende redenen voor Dialog gekozen:

Bespaar kostbare tijd

Flexibiliteit

Het platform van Dialog is zeer flexibel en kan zo worden ingesteld dat het ons proces en visie ondersteunt en versterkt.”

Bespaar kostbare tijd

Gebruiksvriendelijkheid

“Dialog is simpel en overzichtelijk! We hadden er dan ook vertrouwen in dat de tool echt gebruikt zou worden.”

Bespaar kostbare tijd

Excellente service

“Korte lijnen en een vast contactpersoon werken echt heel fijn! Onze wensen worden ook meegenomen bij de ontwikkeling.”

‘We moesten af van dat vreselijke Word-document wat we voor ons Performance management systeem gebruikten. Vele gesprekken met meerdere leveranciers later, hebben we Dialog als leverancier gekozen.’

– Cindy Courage (HR Adviseur Valid)

‘We moesten af van dat vreselijke Word-document wat we voor ons Performance management systeem gebruikten. Vele gesprekken met meerdere leveranciers later, hebben we Dialog als leverancier gekozen.’

– Cindy Courage (HR Adviseur Valid)

Forward & Dialog

Valid realiseerde zich dat Forward een cultuurverandering ondersteunt. Communicatie is daarbij natuurlijk essentieel. Het projectteam heeft medewerkers dan ook op verschillende manieren betrokken bij de verandering en veelvuldig en divers gecommuniceerd over Forward.

Medewerkers werden meegenomen in blogs en bij de livegang in januari werd een schitterende presentatie gegeven. Daarnaast heeft het projectteam een webpagina gemaakt om medewerkers te informeren over Forward en Dialog. Met zelfs een video om iedere medewerker te enthousiasmeren.

De nieuwe HR-cyclus

Persoonlijk plan
Medewerkers maken een persoonlijk plan waarin zij bepalen wat ze willen bereiken en ontwikkelen.

Feedback vragen
Medewerkers worden gestimuleerd om regelmatig feedback te vragen en geven aan collega’s. Valid faciliteert zelf feedbacksessies voor medewerkers.

Evalueren
Medewerkers hebben de regie en schrijven aan het einde van het jaar een eigen wrap-up. Dit vormt de basis voor het evaluatiegesprek met de leidinggevende.

Gelukkige medewerkers
Uit onderzoek blijkt dat medewerkers met meer vrijheid gelukkiger zijn. En dat is precies waar Valid naar streeft door Dialog vrij en transparant in te richten.

Een half jaar Dialog
Valid plukt nu al de vruchten van Forward. Medewerkers zijn bijvoorbeeld meer gefocust (95% heeft een persoonlijk plan opgesteld). Ze werken dan ook gerichter aan hun doelen (1776 reflecties op doelen) en dat zorgt voor een concretere bijdrage aan de organisatiedoelen. Er is daarnaast een continue dialoog ontstaan (842 ontvangen feedback) tussen manager en medewerker, waarbij het echt gaat over de juiste dingen.

‘Dialog is een moderne tool die medewerkers in staat stelt doelen eenvoudig te monitoren of bij te stellen en om continu feedback te vragen (en te geven) aan klanten, collega’s of managers.’

– Koen Lambooij (Senior Delivery Manager Valid)

‘Dialog is een moderne tool die medewerkers in staat stelt doelen eenvoudig te monitoren of bij te stellen en om continu feedback te vragen (en te geven) aan klanten, collega’s of managers.’

– Koen Lambooij (Senior Delivery Manager Valid)

Wil je jouw HR-cyclus direct effectiever maken?

 

Download nu GRATIS het E-book 'De 3 succesfactoren voor een effectieve HR-cyclus'.

Wil jij de continue dialoog in jouw organisatie stimuleren?

Download GRATIS het e-book '49 vragen voor een effectieve continue dialoog'. Daarin helpen we je op weg met 7 bewezen effectieve vragen voor de 7 belangrijkste gespreksonderwerpen die in de continue dialoog aan de orde komen.

Ontvang geheel vrijblijvend de productpresentatie

Je ontvangt direct een e-mail met de presentatie. Hierin vind je alle informatie over ons online platform overzichtelijk bij elkaar.

Bedankt voor je aanvraag. We hebben je een e-mail gestuurd met de productpresenatie.

Wil jij de functioneringsgesprekken leuker en effectiever maken?

 

Download GRATIS het e-book ‘49 vragen voor een effectieve continue dialoog'. Daarin helpen we je op weg met 7 bewezen effectieve vragen voor de 7 belangrijkste gespreksonderwerpen die in het functioneringsgesprek aan de orde komen.

Wil jij de HR-cyclus simpeler en effectiever maken?

Download dan GRATIS het e-book 'In 7 stappen naar een effectieve HR-cyclus'. Als je deze stappen doorloopt kom je tot een cyclus die je medewerkers echt ondersteunt in het leren en presteren.

Wil jij de gesprekscyclus simpeler en effectiever maken?

Download dan GRATIS het e-book ‘In 7 stappen naar een effectieve gesprekscyclus’. Als je deze stappen doorloopt kom je tot een cyclus die je medewerkers echt ondersteunt in het leren en presteren.

 

Wil jij de beoordelingsgesprekken leuker en effectiever maken?

 

Download GRATIS het e-book ‘49 vragen voor een effectieve continue dialoog'. Daarin helpen we je op weg met 7 bewezen effectieve vragen voor de 7 belangrijkste gespreksonderwerpen die in het beoordelingsgesprek aan de orde komen.

Gratis en direct toegang tot de klikbare demo van Dialog

Je ontvangt een e-mail met een link naar de klikbare demo. Zo kun je zelf ontdekken hoe eenvoudig en compleet Dialog is.

Bedankt voor je aanvraag. We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de klikbare demo.

Gratis en direct toegang tot de klikbare demo van Dialog

Je ontvangt een e-mail met een link naar de klikbare demo. Zo kun je zelf ontdekken hoe eenvoudig en compleet Dialog is.

Bedankt voor je aanvraag. We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de klikbare demo.

Ontvang geheel vrijblijvend de factsheet

Je ontvangt direct een e-mail met de factsheet. Hierin vind je een compact overzicht over ons online platform.

Bedankt voor je aanvraag. We hebben je een e-mail gestuurd met de factsheet.

Wil jij een passende tool selecteren voor de HR-cyclus van jouw organisatie?

5 aandachtspunten bij de selectie van een tool voor de HR-cyclus

De ultieme gids voor het ontwerpen van je nieuwe HR-cyclus

Alle informatie die je nodig hebt voor een weloverwogen ontwerp van je nieuwe HR-cyclus. Inclusief handig werkboek.

Zeker weten dat je alle belangrijke requirements in beeld hebt?

Je selecteert niet dagelijks tooling voor de HR-cyclus. Met onze complete requirements checklist weet je zeker dat je geen belangrijke requirements mist.

Werkboek 'Ontwerp je nieuwe HR-cyclus'

Bepaal voor alle belangrijke thema’s hoe jij de nieuwe cyclus wilt vormgeven.

Vragenlijst 'Nulmeting huidige HR-cyclus'

Gebruik deze vragenlijst om bij medewerkers en leidinggevenden te inventariseren hoe zij de huidige cyclus ervaren.

Toolbox ‘Vernieuw je HR-cyclus’

Ontvang GRATIS de beste E-books, templates en tools voor het vernieuwen van je HR-cyclus.

Je ontvangt binnen enkele minuten de Toolbox in je mail.

Gratis Implementatie Toolkit

Vernieuw je HR-cyclus in 7 stappen

Een COMPLETE AANPAK voor het ontwerpen en implementeren van je nieuwe HR-cyclus.

Inclusief GIDSEN, TEMPLATES & CHECKLISTS

Je ontvangt binnen enkele minuten de Toolbox in je mail.

Download de implementatie checklist

De checklist bevat alle punten waaraan je moet denken bij de introductie van de nieuwe HR-cyclus in jouw organisatie. Zo weet je zeker dat je een vliegende start maakt!

Do you want to simplify and optimize your performance management?

Download our free e-book '7 steps to transform your performance management'. If you follow these steps you will truly support the development and performance of your organization.

Het goede gesprek op gang brengen in jouw organisatie?

Download dan GRATIS het e-book “De 3 essentiële versnellers voor het goede gesprek” en ontdek hoe jij medewerkers en leidinggevenden stimuleert tot een motiverende en effectieve continue dialoog.

 

Wil jij praktisch aan de slag met talentmanagement?

Download dan het GRATIS e-book “In 4 stappen naar effectief talentmanagement” en ondersteun jouw medewerkers en managers om de aanwezige talenten maximaal te benutten.

 

Op zoek naarde ultieme employee experience?

Download dan GRATIS het e-book 'In 5 stappen naar de ultieme employee experience’. Met dit e-book helpen we je in 5 stappen op weg om doorlopend de regie te houden op de employee experience binnen jouw organisatie.

 

Breng het goede gesprek op gang binnen jouw organisatie.

 

 

Pin It on Pinterest