Wat zijn nu echt de kernwaarden binnen je bedrijf?

Stefan Op de Woerd

Stefan Op de Woerd

Kernwaarden vormen samen de belangrijkste waarden binnen je organisatie. Ze bepalen in belangrijke mate waar een bedrijf voor staat en de drijfveren waar iedereen binnen een bedrijf naar streeft. Sterke kernwaarden draaien om identiteit, maken je bedrijf herkenbaar en zijn een richtlijn voor toekomstig gedrag. Tenminste, in het ideale geval. Als organisatie is het belangrijk om de kernwaarden van je bedrijf te kennen en te beseffen welke rol ze spelen in de bedrijfsvoering. Door de kernwaarden duidelijk te hebben, kun je hier namelijk altijd op terugvallen.

De grootste voordelen van een match tussen geleefde en gewenste kernwaarden

Wanneer er binnen een organisatie duidelijke kernwaarden zijn, die ook consequent worden doorleefd, biedt dat veel voordelen.  Gedeelde en doorleefde kernwaarden zorgen voor: 

  • Hoger engagement van de medewerkers, omdat ze zich beter herkennen in de kernwaarden
  • Duidelijke handvatten voor de zoektocht naar de juiste en beste nieuwe werknemers
  • Lager verloop (want mensen voelen zich op hun plek)
  • Herkenbaarheid richting klanten en andere stakeholders
  • Duidelijkheid wat betreft de richtlijn voor (toekomstig) gedrag

Hoe bepaal en doorleef je de kernwaarden van je organisatie?

Kernwaarden kun je eigenlijk niet opleggen. Ze zijn altijd aanwezig in een bedrijf en worden gevormd door de optelsom van de waarden van iedereen binnen het bedrijf. Het is de kunst om hier de gemene deler in te vinden: dát zijn je kernwaarden. Daarin is er een tippingpoint: Wanneer x-procent van de mensen een bepaalde waarde heeft en het bijbehorende gedrag vertoont, dan is dat bepalend voor de cultuur van de organisatie. Je bent dus eigenlijk kernwaarden aan het identificeren en ontdekken, in plaats van bepalen.

Beste manieren om kernwaarden te doorleven

De beste manier om je gewenste kernwaarden te doorleven, is door ze in vrijwel elke sessie terug te laten komen. Wanneer ‘continu verbeteren’ bijvoorbeeld een kernwaarde is, kun je tijdens gesprekken met je collega’s bespreken wat ze gaan doen om zich de komende tijd inderdaad te verbeteren. Een andere belangrijke manier om kernwaarden te doorleven, is door hier bij het selecteren van nieuwe medewerkers nadrukkelijk aandacht aan te besteden. Vaak wordt tijdens sollicitatiegesprekken gevraagd of iemand zich kan vinden in de kernwaarden van je bedrijf. Dat klinkt leuk, maar zegt niet zoveel over de match tussen de waarden van de organisatie en van de persoon. Om erachter te komen of iemand goed binnen je bedrijf en de daarbij behorende waarden past. is het veel effectiever om te vragen wat iemands persoonlijke waarden zijn (en te vragen naar voorbeelden waaruit dit blijkt), om vervolgens te bepalen in hoeverre deze matchen met die van de organisatie.   Als je heel duidelijke kernwaarden hebt en doorleeft, ontstaat er ook meer ruimte voor verschil op andere vlakken. Dit is wat een organisatie kenmerkt en waar iedereen elkaar in vindt. Die basis is essentieel. Voor de rest mogen de verschillen er zijn. Sterker nog, die maken een organisatie of een team sterker.

Wil jij het talent in jouw organisatie optimaal benutten?

Download dan het gratis e-book "In 5 stappen naar effectief talentmanagement"

Wanneer kernwaarden eerder uitgesproken wensen zijn

Toch zit er vaak een aanzienlijk verschil tussen de kernwaarden die op de marketing-pagina van de website staan en de feitelijke kernwaarden van een bedrijf. Het ironische aan uitgesproken kernwaarden die niet daadwerkelijk worden doorleefd, is dat het dus helemaal geen kernwaarden zijn. Ze zijn dan eerder puur een uitgesproken wens, in plaats van dat ze de kern van je bedrijf omvatten. Dit kan problemen opleveren. 

Wat gebeurt er als uitgesproken kernwaarden niet doorleefd worden?

Wanneer de kernwaarden die je uitspreekt, sterk afwijken van de daadwerkelijke kernwaarden, ontstaan problemen. De medewerkers ervaren snel genoeg dat de gecommuniceerde kernwaarden van het bedrijf verschillen met de doorleefde waarden. Dit zal vroeg of laat (maar meestal al vroeg) leiden tot minder engagement binnen het bedrijf, omdat mensen zich niet zullen herkennen in de kernwaarden die worden gecommuniceerd. Werknemers zullen minder tevreden zijn en zich minder fanatiek inzetten om de doelstellingen van het bedrijf te halen. Absoluut niet wenselijk.  Anderzijds betekent het uitspreken van kernwaarden die niet aanwezig zijn in een organisatie, dat je mensen een bepaald gedrag aanmeet. In dit geval vraag je mensen dus om kernGEDRAG te vertonen, in plaats van kernwaarden uit te dragen. Het fundamentele van waarden is namelijk dat je deze iemand niet kunt opleggen. 

Kernwaarden doorleven vanuit de top van het bedrijf

Wanneer je van iemand vraagt om bepaald kerngedrag te gaan vertonen, moet het zo zijn dat de top van het bedrijf dit gedrag ook daadwerkelijk laat zien. Wanneer je als directeur bijvoorbeeld steevast vijf minuten te laat komt, terwijl een kernwaarde ‘betrouwbaarheid’ is, komt dit heel ongeloofwaardig over op je medewerkers. Je kunt van hogeraf moeilijk ander gedrag van je mensen verlangen, zonder dit zelf te doorleven.  Er is geen “quick fix” om een groot verschil tussen de gewenste kernwaarden en de feitelijke kernwaarden op te lossen. Je zult heel rigoureus moeten selecteren op mensen die het bij de kernwaarden gewenste gedrag vertonen, omdat je als bedrijf anders nooit de kernwaarden kunt uitdragen die je wilt. Bovendien kan het soms tot gevolg hebben dat je afscheid moet nemen van mensen binnen je organisatie die een schadelijke invloed hebben op de gewenste kernwaarden van je organisatie. 

Wil jij het talent in jouw organisatie optimaal benutten?

Download dan het gratis e-book "In 5 stappen naar effectief talentmanagement"

Kernwaarden identificeren én doorleven met behulp van Dialog

Kernwaarden worden goed doorleeft als ze continu terugkomen. Het is dan ook zaak om hier constant over in gesprek te blijven. Dit kan op een efficiënte en doelgerichte manier met behulp van de technologie van Dialog. Laat je medewerkers bijvoorbeeld aangeven in welke waarden van het bedrijf zij zich het best herkennen en wat ze willen doen om dit zelf verder uit te dragen of scherper te krijgen. Dialog biedt de handvatten om dit voor iedereen overzichtelijk te krijgen en er vervolgens op een effectieve manier over in gesprek te blijven.

Lees verder

In 5 stappen naar effectief talentmanagement

Ontdek 5 concrete stappen om talentmanagement in jouw organisatie praktisch vorm te geven.

Download het gratis e-book nu!

Ontdek ons platform

Ontdek alle functies en ervaar zelf de voordelen.

Registreer nu voor de gratis klikbare demo!

Toolbox 'Vernieuw je HR-cyclus'

Ontvang de beste artikelen, e-books, tools en video’s over het vernieuwen van de HR-cyclus.

Download de gratis toolbox nu!

Wil jij het talent in jouw organisatie optimaal benutten?

Deel dit artikel

Toolbox 'Vernieuw je HR-cyclus'