Wat zijn nu echt de kernwaarden binnen je bedrijf?

Stefan Op de Woerd
Stefan Op de Woerd

Wat zijn kernwaarden, heb je je dat wel eens afgevraagd? Kernwaarden (ook wel kernwaardes genoemd, al is dat niet correct…) vormen samen de belangrijkste waarden binnen je organisatie.

Het belang van kernwaarden

Kernwaarden bepalen in belangrijke mate waar een bedrijf voor staat en ze zeggen iets over de gezamenlijke drijfveren van de medewerkers van een bedrijf. 

Krachtige kernwaarden vormen de identiteit van een bedrijf, maken het herkenbaar en dienen als richtlijn voor toekomstig gedrag. Althans, in een ideale situatie.

Organisaties en hun kernwaarde

Als organisatie is het zaak om je belangrijkste kernwaarden te kennen en te beseffen welke rol ze spelen in de bedrijfsvoering. Door je belangrijkste kernwaarden te bepalen, kun je vervolgens altijd op ze terugvallen.

Dit is de kracht van kernwaarden in bedrijfscultuur

Wanneer er binnen een organisatie duidelijke kernwaarden zijn, die ook consequent worden nageleefd, biedt dat veel voordelen.  Gedeelde en doorleefde kernwaarden zorgen voor: 

 • Hogere betrokkenheid van de medewerkers, omdat ze zichzelf beter herkennen in de kernwaarden
 • Duidelijke handvatten voor de zoektocht naar de juiste en beste nieuwe werknemers
 • Lager verloop (want mensen voelen zich op hun plek)
 • Herkenbaarheid richting klanten en andere stakeholders
 • Duidelijkheid wat betreft de richtlijn voor (toekomstig) gedrag
 

Kernwaarden ontdek en tussen de oren krijgen

Kernwaarden kun je eigenlijk niet opleggen. Kernwaarden bepalen is er dus niet bij. Ze zijn al aanwezig in een bedrijf en worden gevormd door de optelsom van de waarden van iedereen binnen het bedrijf. Je hoeft ze alleen maar boven tafel te krijgen. En tussen de oren, zodat iedereen zich bewust is van de kernwaarden.

Daarin is er een tipping point: Wanneer x-procent van de mensen een bepaalde waarde heeft en het bijbehorende gedrag vertoont, dan is dat bepalend voor de cultuur van de organisatie. Je bent dus eigenlijk kernwaarden aan het identificeren en ontdekken, in plaats van bepalen.

Voorbeelden van kernwaarden

Zeker als je ze nog niet bepaald hebt voor je eigen organisatie vraag je je misschien af welke kernwaarden er allemaal zijn. 

 • Autonomie
 • Creativiteit
 • Daadkrachtig
 • Duurzaamheid
 • Groei
 • Leiderschap
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Zelfkennis

Als je bepaald hebt welke kernwaarden het beste aansluiten bij jouw organisatie, zet je de voor jou belangrijkste waarden bovenaan in presentaties en in andere communicatiemiddelen.

Benut het talent in jouw organisatie optimaal
Ontdek hoe je in 5 stappen effectief talentmanagement inzet in jouw organisatie.

Het belang van het doorleven van kernwaarden in een organisatie

De beste manier om je gewenste kernwaarden te doorleven, is door ze in vrijwel elke sessie terug te laten komen. Bijvoorbeeld door tijdens een teamsessie de betrokken medewerkers op stukjes papier op te laten schrijven hoe zij de kernwaarden willen uitdragen om dit daarna met elkaar te bespreken. 

Continu verbeteren als kernwaarde: Bespreken en implementeren

Als ‘continu verbeteren’ bijvoorbeeld een kernwaarde is, kun je tijdens gesprekken met je collega’s bespreken wat ze gaan doen om zich de komende tijd inderdaad te verbeteren.

Het belang van het selecteren van nieuwe medewerkers op kernwaarden

Een andere belangrijke manier om kernwaarden te doorleven, is door hier bij het selecteren van nieuwe medewerkers nadrukkelijk aandacht aan te besteden. 

Vaak wordt tijdens sollicitatiegesprekken gevraagd of iemand zich kan vinden in de kernwaarden van je bedrijf. Dat klinkt leuk, maar zegt niet zoveel over de match tussen de waarden van de organisatie en van de persoon.

Het belang van persoonlijke waarden in de organisatie

Om erachter te komen of iemand goed binnen je bedrijf en de daarbij horende waarden past. is het veel effectiever om te vragen wat iemands persoonlijke waarden zijn (en te vragen naar voorbeelden waaruit dit blijkt). Dan kijk je vervolgens in hoeverre deze matchen met die van de organisatie.  Dat geeft duidelijkheid.

Als je jouw kernwaarden duidelijk hebt en ze ook doorleeft, ontstaat er ook meer ruimte voor verschil op andere vlakken. Dit is wat een organisatie kenmerkt en waar iedereen elkaar in vindt. Die basis is essentieel. Voor de rest mogen de verschillen er zijn. Sterker nog, die maken een organisatie of een team sterker.

Wat gebeurt er als uitgesproken kernwaarden niet doorleefd worden?

Wanneer de kernwaarden die je uitspreekt, sterk afwijken van de daadwerkelijke kernwaarden, ontstaan er problemen. De medewerkers ervaren snel genoeg dat de gecommuniceerde kernwaarden van het bedrijf anders zijn dan de doorleefde waarden. Dit zal vroeg of laat (maar meestal vroeg) leiden tot minder betrokkenheid binnen het bedrijf.

Dat komt doordat mensen zichzelf niet herkennen in de kernwaarden die worden gecommuniceerd. Hierdoor neemt hun onvrede toe en gaan ze zich minder fanatiek inzetten om de doelstellingen van het bedrijf te halen. Dat is natuurlijk absoluut niet wenselijk.  

Aan de andere kant betekent het uitspreken van kernwaarden die niet aanwezig zijn in een organisatie, dat je mensen een bepaald gedrag aanmeet. In dit geval vraag je mensen dus om bepaald gedragingen te vertonen, in plaats van kernwaarden uit te dragen. Het fundamentele van waarden is namelijk dat je ze niemand kunt opleggen. 

Kernwaarden doorleven vanuit de top van het bedrijf

Wanneer je van iemand vraagt om bepaald kerngedrag te laten zien, moet het zo zijn dat de top van het bedrijf dit zelf ook daadwerkelijk laat zien. 

Stel: Wanneer je als directeur bijvoorbeeld steevast vijf minuten te laat komt, terwijl een kernwaarde ‘betrouwbaarheid’ is, komt dit heel ongeloofwaardig over op je medewerkers. Je kunt moeilijk een andere houding van je mensen verlangen, zonder zelf het goede voorbeeld te geven.  

Gewenste kernwaarden vs. feitelijke kernwaarden; de oplossing

Er is geen “quick fix” om een groot verschil tussen de gewenste kernwaarden en de feitelijke kernwaarden op te lossen. Je kunt om te beginnen proberen mensen aan te trekken die al het bij de kernwaarden gewenste gedrag vertonen, omdat je als bedrijf anders nooit de kernwaarden kunt uitdragen die je belangrijk vindt.

Om de kloof te dichten tussen gewenste en feitelijke kernwaarden kan het soms nodig zijn om afscheid te nemen van mensen binnen je organisatie die de gewenste kernwaarden niet uitdragen en daardoor een schadelijk effect hebben op de bedrijfscultuur.  

Benut het talent in jouw organisatie optimaal
Ontdek hoe je in 5 stappen effectief talentmanagement inzet in jouw organisatie.

Kernwaarden identificeren én doorleven met behulp van Dialog

Kernwaarden worden goed doorleefd als ze continu terugkomen. Het is dan ook zaak om hier constant over in gesprek te blijven. Dit kan op een efficiënte en doelgerichte manier met behulp van de technologie van Dialog.

Laat je medewerkers bijvoorbeeld aangeven in welke waarden van het bedrijf zij zich het best herkennen en wat ze willen doen om dit zelf verder uit te dragen of scherper te krijgen. 

Dialog biedt de handvatten om dit voor iedereen inzichtelijk te maken en er vervolgens op een effectieve manier over in gesprek te gaan en blijven.

Veelgestelde vragen over kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden die de identiteit van een bedrijf vormen. Ze geven aan waar het bedrijf voor staat en weerspiegelen de gezamenlijke drijfveren van de medewerkers.

Kernwaarden dienen als richtlijn voor toekomstig gedrag en zijn essentieel voor de cultuur van de organisatie.

Als kernwaarden binnen een organisatie duidelijk en consequent worden nageleefd, biedt dat veel voordelen. Kernwaarden zorgen voor:

 • hogere betrokkenheid van de medewerkers
 • bieden handvatten voor het selecteren van nieuwe medewerkers
 • verlagen het verloop
 • en verhogen de herkenbaarheid voor klanten en andere stakeholders.

Kernwaarden kunnen niet opgelegd worden, ze zijn al aanwezig in een bedrijf. Ze worden gevormd door de optelsom van de waarden van iedereen binnen het bedrijf. Het is dus een kwestie van identificeren en ontdekken, niet bepalen.

Om kernwaarden te doorleven, is het belangrijk ze terug te laten komen in vrijwel elke sessie of gesprek binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld tijdens teamsessies, waarbij medewerkers discussiëren over hoe zij de kernwaarden willen uitdragen.

Lees verder

Ontdek ons platform

Ontdek alle functies en ervaar zelf de voordelen.

Registreer nu voor de gratis klikbare demo!

Toolbox 'Vernieuw je HR-cyclus'

Ontvang de beste artikelen, e-books, tools en video’s over het vernieuwen van de HR-cyclus.

Download de gratis toolbox nu!

In 5 stappen naar effectief talentmanagement

Ontdek 5 concrete stappen om talentmanagement in jouw organisatie praktisch vorm te geven.

Download het gratis e-book nu!

Deel dit artikel

Toolbox 'Vernieuw je HR-cyclus'